MÁY CHỦ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Giá: 38,000,000 VND
Giá: 120,000,000 VND
Giá: 108,000,000 VND
Giá: 99,000,000 VND
Giá: 96,000,000 VND
Giá: 71,000,000 VND
Giá: 61,000,000 VND
Giá: 55,000,000 VND
Giá: 16,800,000 VND
Giá: 15,000,000 VND
Giá: 34,000,000 VND
Giá: 57,000,000 VND
Xeon E3 -1230, ram 4GB ECC, HDD 500G
Giá: 11,000,000 VND
xeon E5-2609, RAM: 8GB, New 99,99%
Giá: 18,000,000 VND
Xeon E5-2620, RAM: 8GB, hostwap
Giá: 20,000,000 VND
Giá: 21,000,000 VND

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí