Giới thiệu giải pháp điện toán đám mây dùng Supermicro MicroCloud
Thứ sáu | 25.07.2014 | 15:56
Giải pháp Cloud hay còn gọi là Cloud computing là nơi tập trung nguồn điện toán, kho phần mềm khổng lồ, trung tâm dữ liệu số, mọi dịch vụ tất cả sẽ nằm tại các máy chủ ảo hay còn gọi là “đám mây” trên Internet thay vì chúng ta

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí
Chat Zalo Chat Messenger Phone Number Đăng nhập