THỊ TRƯỜNG CLOUD TẠI VIỆT NAM

Thứ sáu | 15.12.2017 | 00:34

Thị trường Cloud tại Việt Nam

Public Cloud còn được gọi là dịch vụ đám mây hiện nay và được chi tiêu vào khoảng 30% trên tổng thị trường IT (số liệu từ IDC). Thứ hầu hết mọi người hay nghĩ là Public Cloud, nhưng con số cho dịch vụ này chỉ vào khoảng 10%. Gần ½ thị trường IT vẫn còn là IT truyền thống; ngoài ra, có 21% là outsourcing cho các dịch vụ IT truyền thống.

Hiện nay những người đầu ngành về IT và kinh doanh đều hiểu mô hình “dịch vụ phần mềm – Software as a Services” (SaaS), trong 1 ứng dụng (email, quản lý chi phí, đội ngũ bán hàng, quản lý nhân sự) được truy cập và sử dụng trên internet, và thường được trả bằng phí định kì – subscription. Nhiều người cũng biết đến “dịch vụ hạ tầng – Infastrcuture as a Service (IaaS) – hoặc đơn giản là biết nó cung cấp quyền truy cập vào quy trình, bộ lưu trữ và các tài nguyên điện toán khác thông qua internet, điển hình với các khách hàng chỉ phải trả phí cho tài nguyên họ thực sự sử dụng.“Dịch vụ nền tảng – Platform as a Services” (PaaS) thì vẫn còn đất cho các nhà phát triển. Đặc biệt, dịch vụ này cung cấp công cụ và dịch vụ để thực hiện các tác vụ trong môi trường Public Cloud. Ví dụ, nhà phát triển có thể tương tác với PaaS để phát triển các ứng dụng trên internet, sử dụng 1 hoặc nhiều môi trường thực thi (execution environment) hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ đám mây Public Cloud. Nhưng PaaS không chỉ cho các nhà phát triển ứng dụng, dịch vụ này bao gồm cả hệ điều hành (OS), hệ thống quản lý database, các công cụ thiết kế và khác năng lực hosting được sử dụng bởi các nhà quản trị, phân tích viên, nhà quản lý nội dung, etc. Một số nhà cung cấp dịch vụ Public Cloud  cung cấp những khả năng trên và cả middleware (phần mềm cầu nối); dịch vụ phát triển, tích hợp và phân tích Big Data để tăng thêm giá trị các gói offer dịch vụ IaaS của mình, vì vậy phòng ban IT không cần phải quản lý hoặc đầu tư nhiều tiền mà vẫn được tiếp cận những công nghệ hoàn toàn mới.Chi tiêu cho dịch vụ đám mây Public Cloud hiện nay vào khoảng 30% trên tổng thị trường IT (số liệu từ IDC). Thứ hầu hết mọi người hay nghĩ là Public Cloud , nhưng con số cho dịch vụ này chỉ vào khoảng 10%. Gần ½ thị trường IT vẫn còn là IT truyền thống; ngoài ra, có 21% là outsourcing cho các dịch vụ IT truyền thống.


Hình 1. Thị trường IT hiện nay.

Khi 1 công ty lớn nói họ đang dồn lực chuyển sang Public Cloud, nhiều người trong số họ đang nói về 1 cái gì đó thực sự khác biệt – IDC định nghĩa điều này chính là Hosted Private Cloud theo nhu cầu và một số thì định nghĩa là Virtual Private Cloud. Trong trường hợp này, hệ thống của 1 công ty và data của nó thật sự đang chạy trên cùng các máy chủ vật lý cùng với các công ty khác. Tuy nhiên, phần mềm đã được sử dụng để cô lập hoàn toàn chúng với nhau, cộng với sự điều khiển của con người nhiều hơn so với Public Cloud. Điều này cho phép các công ty được hưởng lợi trong việc sử dụng 1 hồ tài nguyên (resource pool) (chi phí thấp và khả năng điều chỉnh dễ dàng) trong khi vẫn bảo đảm họ có thể áp dụng các biện pháp bảo mật, các chính sách quản lý cần thiết.

Thực tế, Rob Axlenader, CIO của công ty dịch vụ tài chính Capital One, đã khẳng định rằng họ có thể vận hành bảo đảm hơn trong môi trường Public Cloud, so với Data Center của họ. Đây là một phát ngôn rất táo bạo và làm cho các CIO khác cân nhắc hiểu biết của họ và giá trị thực của Cloud.
Có 2 lựa chọn cho những người chưa sẵn sàng bước vào 1 môi trường chia sẻ, đó là :

– Dedicated hosted Private Cloud, nghĩa là hệ thống của 1 công ty sẽ được cách ly vật lý với hệ thống của các công ty khác và dữ liệu sẽ được host tại điạ điểm của nhà cung cấp;
– Enterprise Private Cloud, các tài nguyên vật lý được cất giữ tại địa điểm của các công ty khách hàng nhưng sẽ được quản lý như là một dịch vụ bởi nhà cung cấp.
Thị trường Cloud vẫn đang phát triển rất nhanh chóng. IDC dự doán rằng trong vòng 2 năm tới, cloud sẽ tăng trưởng từ con số 30 đến 43% tổng thị trường (hình 2, 3).

Hình 2. Thị trường Cloud trong 2 năm tiếp


Hình 3. Doanh thu dịch vụ Public Cloud

” THẾ GIỚI CLOUD – NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CLOUD SERVER CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM “


Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí
Chat Zalo Chat Messenger Phone Number Đăng nhập